maandag 25 februari 2013

alias amoebe

Stonden mijn dummykrabbels nog in nummer 99, voor het 100ste (!!) nummer van de Zone5300 mocht ik een interview schrijven met mysterieuze stripmaker Amoebe.
In de allereerste Zone die ik kocht, stond een Amoebe-verhaal dat mij als beginnend stripmaker verraste, inspireerde en beïnvloedde. Het was dan ook 'n Grote Eer dat ik mocht meewerken aan de onthulling van haar (!) identiteit.

Hier een niet eerder gepubliceerde strip van Amoebes hand, waarin ze zichzelf als personage opvoert.
zondag 10 februari 2013

rauwe kermis

Persoonlijke - en dus volkomen subjectieve, aan stemmingswisselingen en standpuntveranderingen onderhevige - hoogtepunten uit de Raw Art Fair Rotterdam.

Carolein Smit, Rode Poedel, 2008

Alsof ze gevild is, en toch niet.Atelier Les Deux Garcons, Pourquoi Moi?, 2013

Edelkitsch stelt de Eeuwige Vraag. So it goes.

Leon van Opstal, Warrior

Ik moest denken aan De Wespenfabriek, Eric of Het Klein Insectenboek, oude scifi-strips waarin reuzeninsecten blonde vrouwen bepotelen. Ik had hem bijna gekocht, ware het niet dat ik voor de rest van de maand dan geen broodjes meer kon betalen. Of water.


Nicolas Wilmouth, Burger, 2011

Gouden-eeuws mimetisme, maar dan met een camera en een fastfood-menu. Echoot (onder vele anderen) dit meesterwerk van Floris van Dijck.

dinsdag 5 februari 2013

zaterdag 2 februari 2013

black shoe

For our national Poetry Week, a visual adaptation of Plaths' Daddy I did a couple of years ago.