zondag 10 februari 2013

rauwe kermis

Persoonlijke - en dus volkomen subjectieve, aan stemmingswisselingen en standpuntveranderingen onderhevige - hoogtepunten uit de Raw Art Fair Rotterdam.

Carolein Smit, Rode Poedel, 2008

Alsof ze gevild is, en toch niet.Atelier Les Deux Garcons, Pourquoi Moi?, 2013

Edelkitsch stelt de Eeuwige Vraag. So it goes.

Leon van Opstal, Warrior

Ik moest denken aan De Wespenfabriek, Eric of Het Klein Insectenboek, oude scifi-strips waarin reuzeninsecten blonde vrouwen bepotelen. Ik had hem bijna gekocht, ware het niet dat ik voor de rest van de maand dan geen broodjes meer kon betalen. Of water.


Nicolas Wilmouth, Burger, 2011

Gouden-eeuws mimetisme, maar dan met een camera en een fastfood-menu. Echoot (onder vele anderen) dit meesterwerk van Floris van Dijck.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten